Дијабетик Леб

Специјални лебови

СОСТАВ

  • Пченични трици за човечка исхрана
  • Обезмастено соино брашно
  • Глутен
  • Пченично брашно
  • Емуглатор
  • Ензими
  • Антиоксидант
  • Регулатор
  • Киселост

Сподели